FAQ applicatie Brainbay Prijsontwikkeling

FAQ applicatie Brainbay Prijsontwikkeling

Veelgestelde vragen over de nieuwe Prijsontwikkeling

Waarom nieuwe Prijsontwikkeling?

 • ook beschikbaar per maand, dus nog actueler;
 • zeer fijnmazige segmenten;
 • eenvoudig in gebruik: zoek op adres;
 • ook eenvoudig te gebruiken voor woningen die niet in de uitwisseling staan.

Huidige index versus oude index/NWWI en Inverkoopname

 • Ik krijg een andere waarde uit prijsontwikkeling dan uit NWWI/Inverkoopname
  Dat zou niet moeten! Uit alle applicaties en toepassingen die gebruikt maken van de Brainbay prijsontwikkeling zou dezelfde informatie moeten komen. Wat misschien is gebeurd, is dat je in de applicatie Prijsontwikkeling een ander segment hebt geselecteerd dan Wijkcluster, of dat je maanden hebt geselecteerd in plaats van kwartalen? In alle toepassingen waar referenties worden geïndexeerd wordt het segment Wijkcluster-kwartaal gehanteerd.

Ik heb vragen over de user interface

 • Ik heb een adres geselecteerd maar ik zie geen index
  Waarschijnlijk missen er essentiële transactiegegevens van deze woning, zoals een peilmaand en een peilwaarde. Zonder deze informatie kan geen berekening gedaan worden. Via de module ‘Bereken prijsontwikkeling’ kun je deze informatie toevoegen en een berekening maken.
 • Ik wil graag een eigen prijsontwikkeling samenstellen
  Op het startscherm van de applicatie (Brainbay Prijsontwikkeling) vind je direct onder de witte balk met ‘Zoek naar adres’ een link met ‘Maak eigen prijsontwikkeling’.
 • Ik wil graag woning- of transactiegegevens wijzigen maar ik weet niet hoe
  De index wordt direct berekend op de kenmerken die in Midas bekend zijn, maar je kunt deze handmatig aanpassen wanneer deze onjuist of verouderd zijn. Onder de module Woningdetails en de samenvatting vind je een module ‘Herbereken prijsontwikkeling’. Wanneer je deze openklapt, dan zie je welke kenmerken je kunt wijzigen. Klik op de knop ‘Herbereken prijsontwikkeling’ voor een nieuwe indexatie.
 • Ik heb woningkenmerken aangepast, maar de index blijft nog hetzelfde
  Dat klopt, de standaardinstelling is een index op wijkcluster-niveau, waarbij geen rekening wordt gehouden met woningkenmerken. Wij zijn van mening dat locatie het allerbelangrijkste criterium is voor de ontwikkeling van de woningprijzen. Je kunt handmatig het segment ‘Wijkcluster + woningkenmerken’ aanvinken, deze houdt wel rekening met gewijzigde woningkenmerken.
 • Waarom moet ik woningkenmerken toevoegen, wanneer de index er toch niet mee rekent?
  Naast de segmenten die uitsluitend rekening houden met locatie, wordt ook het segment Wijkcluster + woningkenmerken berekend, die weldegelijk rekening houdt met woningkenmerken. Wanneer je deze niet wenst te gebruiken, dan maakt het niet uit welke woningkenmerken je invoert.
 • Ik weet de peilwaarde niet. Waarom moet ik deze verplicht toevoegen?
  In tegenstelling tot de oude Prijsontwikkeling wordt de grafiek niet berekend op percentages maar op bedragen. De hele filosofie van de nieuwe applicatie is gericht op het berekenen van een bedrag. Mocht het een breedgedragen wens zijn om ook een index te berekenen zonder prijs, dan zullen we dit toevoegen.
 • Ik vind het adres niet, maar ik weet zeker dat deze woning bestaat                 De resultaatpagina toont alle adressen uit BAG, zodat je ook woningen kunt analyseren die nooit via de NVM-uitwisseling zijn verkocht. Mogelijk bestaat de woning die je zoekt wel in Midas, maar niet in BAG. Wanneer je in de resultatenpagina het adres niet kunt vinden, probeer dan de schakelaar ‘Alleen zoeken in Midas-database’ aan te zetten. Wanneer de woning in Midas staat, dan vind je hem alsnog.

Ik heb vragen over de index en de segmenten

 • Ik weet niet wat een wijkcluster is
  Om een goede en stabiele prijsindex te berekenen dienen de segmenten voldoende groot zijn. Om deze reden zijn CBS-wijken geclusterd. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden of de wijken homogeen zijn. Een wijkcluster is een cluster van aan elkaar grenzende CBS-wijken. In het clusteren van wijken is vooral gekeken naar geografische nabijheid, maar ook naar woningkenmerken zoals bouwperiode, woningtypen en percentage huur. Wijkclusters volgen de indeling van stadsdelen, wanneer deze beschikbaar zijn. Het kan voorkomen dat de wijken binnen 1 cluster onvoldoende homogeen zijn naar jouw lokale kennis. Echter, wij zijn van mening dat locatie het allerbelangrijkste criterium is voor de ontwikkeling van de woningprijzen, pas daarna volgt woningkenmerken.
 • Ik ben het niet eens met het wijkcluster
  Om een goede en stabiele prijsindex te berekenen dienen de segmenten voldoende groot zijn. Om deze reden zijn wijken geclusterd. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden of de wijken homogeen zijn. Een wijkcluster is een cluster van aan elkaar grenzende CBS-wijken. In het clusteren van wijken is primair gekeken naar geografische nabijheid, maar ook naar woningkenmerken zoals bouwperiode, woningtypen en percentage huur. Wijkclusters volgen de indeling van stadsdelen, wanneer deze beschikbaar zijn. Het kan voorkomen dat de wijken binnen 1 cluster onvoldoende homogeen zijn naar jouw lokale kennis. Echter, wij zijn van mening dat locatie het allerbelangrijkste criterium is voor de ontwikkeling van de woningprijzen, pas daarna volgt woningkenmerken.

Ik wil exporteren

 • Ik wil kunnen exporteren naar pdf
  De exportfunctionaliteit naar pdf is niet gebouwd, omdat er beperkt behoefte aan is, of lijkt te zijn. Wel kun je via ‘Print pagina’ de export printen naar pdf. In de meeste Windows-computers gaat dit via Bestemming → Opslaan als pdf
 • Ik wil kunnen exporteren naar excel of csv
  Deze functionaliteit is niet gebouwd, omdat er beperkt behoefte aan is, of lijkt te zijn. Indien wij hier een verkeerde inschatting hebben gemaakt, kunnen we het zeker overwegen deze functionaliteit toe te voegen.

Wanneer jouw vraag hierboven niet voorkomt, neem dan contact op met onze Customer Support afdeling per e-mail op support@brainbay.nl of telefonisch op 030-8504500.

Confidental Infomation