Privacyverklaring

Brainbay B.V. is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen, gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden, alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerendgoedmarkt.

In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens aan brainbay worden verstrekt en wat brainbay (namens de NVM) met deze gegevens doet.

Brainbay beheert en exploiteert een uitwisselingssysteem van data, mede namens de vereniging NVM en haar leden. De NVM-leden, alsmede makelaarskantoren die geen lid zijn van de NVM en hun aanbod tonen op de website www.funda.nl, verstrekken via een koppeling bepaalde gegevens aan (het uitwisselingssysteem van) brainbay.

Brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. Brainbay doet het volgende met deze gegevens:

A. Zorgen dat alle NVM-leden een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarische vastgoedobjecten en overige onroerende zaken die worden aangeboden.

B. Zorgen dat het actuele aanbod van alle NVM-leden en overige makelaarskantoren geplaatst wordt op Funda, andere (huizen)websites en via apps beschikbaar wordt gesteld.

C. Het opbouwen en inrichten van een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten verkregen kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoedmarkt en de agrarische vastgoedmarkt.

A           ACTUEEL AANBOD WONINGEN, BEDRIJFSPANDEN EN AGRARISCH VASTGOED BIJ NVM-MAKELAARS

Als je een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed, al dan niet via een NVM-lid verkoopt of verhuurt, worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-leden:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-leden gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B            ACTUEEL AANBOD WONINGEN, BEDRIJFSPANDEN EN AGRARISCH VASTGOED OP (HUIZEN)WEBSITES, WAARONDER FUNDA

Als je een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed, al dan niet via een NVM-lid verkoopt of verhuurt, kunnen deze gegevens in overleg met de opdrachtgever ook bekend gemaakt worden bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt het object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C            DATABASE MET HISTORISCH AANBOD

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die, al dan niet via een NVM-lid te koop of te huur zijn aangeboden, worden de volgende gegevens in de database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay analyses van de onroerendgoedmarkt, in opdracht van de NVM of van derden.

Naast de verstrekking aan NVM-Makelaars en NVM-Taxateurs in het kader van dienstverlening aan hun klanten, verstrekt brainbay deze gegevens ook aan geselecteerde derden, onder meer aan:

 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten en hogescholen, voor onderzoeksdoeleinden.
 • Niet-NVM-leden, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Aan deze partijen worden uitsluitend gegevens verstrekt voor de hierboven genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

D             HET FACILITEREN VAN ONDERLINGE UITWISSELING VAN VASTGOED DATA TUSSEN LEDEN VAN EEN ANDERE BRANCHEVERENIGING DAN DE NVM

Als je een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed, via bemiddeling door een lid van een andere branchevereniging verkoopt of verhuurt, worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij (andere leden van) die branchevereniging indien die leden daarvoor toestemming hebben verleend:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of he agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van he object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door de leden van die branchevereniging gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

INKIJKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wil je de bij brainbay verwerkte gegevens inzien, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met brainbay of met de NVM via support@brainbay.nl of privacyhelpdesk@nvm.nl. Er wordt dan eerst beoordeeld of je gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of jouw verzoek kan worden ingewilligd.

Confidental Infomation