Woningwaarde-index

Woningwaarde-index

Verken direct de dynamische ontwikkeling van de koopwoning-voorraad in en duik in de historische waardegegevens voor snelle trendherkenning.

  • Onze Woningwaarde-index wordt berekend op basis van Machine Learning.
  • Ook wordt de index berekend met transactieprijzen direct na tekenen koopvereenkomst.
  • Zo levert de Brainbay Woningwaarde-index een meer actueel beeld en zijn trends gemiddeld een kwartaal eerder zichtbaar.

Wat is de Brainbay Woningwaarde-index?

De Brainbay Woningwaarde-index wordt gemaakt aan de hand van een versimpelde versie van het Automated Valuation Model (AVM). Dit model kan met behulp van object- en externe kenmerken en transactieprijzen een waarde voorspellen voor elke woning. Hierbij worden kenmerken meegenomen als oppervlakte, staat van onderhoud, woningtype, bouwjaar en locatie. Deze transactieprijs voorspelling wordt elk kwartaal uitgevoerd voor de gehele woningvoorraad in Nederland vanaf het jaar 1998 tot nu.
Het basisjaar van de index is vanaf april 2024 verschoven van 2015 naar 2020. Hiermee blijven we aangesloten bij de PBK van het CBS en zijn beide indexen goed te vergelijken.

Woningwaarde-index april 2024

Steven

"De Brainbay Woningwaarde-Index is gebaseerd op een vaste woningvoorraad, zodat deze onafhankelijk is van wat er afgelopen periode is verkocht. De index wordt bepaald met behulp van Machine Learning. We updaten de index maandelijks door te leren van de meest recente transacties uit onze database, zodat veranderingen in de markt meteen worden opgemerkt."

Steven Hommes

Senior Data Scientist

Hoe verhoudt deze index zich tot de CBS/Kadaster Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK)?

De Brainbay Woningwaarde-index verschilt op 3 punten met de PBK van CBS/Kadaster.

Allereerst wordt uitgegaan van een constante vastgezette woningvoorraad obv BAG uit 2020 (4,8 miljoen koopwoningen). Dit voorkomt samenstellingseffecten door een veranderende woningvoorraad.

Daarnaast is de methode om de index te berekenen op basis van Machine Learning, terwijl er bij het CBS de zogeheten Sales Price Appraisal Ratio methode wordt toegepast, waarbij ook de WOZ-waardes mee worden genomen in de vergelijking. Dit verbetert de uitlegbaarheid van het model.

Ten derde wordt de Brainbay Woningwaarde-index berekend met transactieprijzen wanneer deze bekend zijn op het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst. Dit in tegenstelling tot het CBS/Kadaster moment dat uitgaat van de transportdatum, dit is gemiddeld 3 tot 4 maanden na ondertekening. Hierdoor levert de Brainbay Woningwaarde-index een meer actueel beeld en zijn trends gemiddeld een kwartaal eerder zichtbaar.

Wordt deze informatie ook geleverd op meer detail-niveau? Of is deze informatie beschikbaar per datakoppeling?

Dit betreft de landelijke index van de bestaande koopwoningmarkt in de periode 1998 tot nu. Tevens is er een meer gedetailleerd overzicht beschikbaar (e.g. provincie & woningtype). Neem contact op met brainbay (support@brainbay.nl) en vraag naar de mogelijkheden.

Is er meer inhoudelijke informatie beschikbaar?

Ja, op verzoek is er meer informatie beschikbaar over de Brainbay Woningwaarde-index, stuur uw vraag naar support@brainbay.nl voor meer informatie.

Contactformulier

    Ik wil meer informatie over

    Extra opmerkingen

    Confidental Infomation