Brainbay & DatHuis: 8 maanden waardecheck, helpt het de huizen(ver)koper?

De waardecheck samenwerking tussen DatHuis en brainbay staat bijna één jaar. Helpt de tool makelaars om consumenten te overtuigen de daadwerkelijke stap tot verkoop of aankoop te maken?

Verder lezen
DatHuis webpagina incl. logo

In de huidige krappe woningmarkt is steeds meer behoefte aan transparantie. Daarnaast twijfelen veel huizenbezitters of het de juiste tijd is om hun huis te verkopen. Vorig jaar zomer lanceerde DatHuis samen met brainbay en met succes de waardecheck. Op de website van NVM-makelaars kunnen consumenten een eerste inschatting van de waarde van hun eigen of nieuwe huis opvragen. Vervolgens kan de makelaar de consument voorzien van lokale expertise en extra analyses om samen over te gaan op een mogelijk verkoop- of aankooptraject.

De waardecheck samenwerking tussen DatHuis en brainbay staat bijna één jaar. Helpt de tool makelaars om consumenten te overtuigen de daadwerkelijke stap tot verkoop of aankoop te maken?

Reden gebruik waardecheck

Als DatHuis naar de redenen vraagt waarom consumenten een waardecheck opvragen dan geven zij zelf in 46% van de gevallen aan dat zij zich willen oriënteren. Daarnaast geeft 33% al direct aan dat zij hun huis willen verkopen en 13% geeft aan dat zij een huis willen kopen. De overige 8% vraagt een waardecheck om de hypotheek over te sluiten, te willen verbouwen of de WOZ-waarde te willen checken.

15% zijn waardechecks van huizen die in aanbod zijn gekomen

Brainbay en DatHuis hebben geanalyseerd welke waardechecks zijn gedaan op adressen die recent op funda zijn geplaatst. Daarbij zie je dat ongeveer 15% van alle woningen die zijn opgezocht, deze ook op funda te vinden zijn geweest[1]. “Een mooi resultaat”, aldus Henk Poldervaart van DatHuis. “Al deze woningchecks dragen bij aan de doorstroming van de woningmarkt, aan ons en de makelaar om dit percentage de komende tijd nog meer op te krikken.”

Meer dan de helft van de checks vinden plaats voorafgaand aan plaatsing op funda en betreft dus potentiële verkopers

De uitkomsten worden nog interessanter wanneer we verder inzoomen op deze groep consumenten. “Er is een groep die een mogelijke verkoop overweegt”, aldus David Mintjes, verantwoordelijk voor New Business bij brainbay. “Tijdens de oriëntatiefase wil je graag een eerste beeld van je woningwaarde, de waardecheck biedt dit. Vervolgens kan de makelaar je helpen met deskundig advies.”

[1] Sommige adressen zijn meerdere keren opgezocht, op verschillende momenten in de tijd. Alle waardechecks zijn meegenomen in de analyse.

data waardecheck

In de uitkomsten zien we dit proces zeer sterk terugkomen. Meer dan de helft van de waardechecks wordt gedaan tot 20 dagen voordat de woning op funda wordt geplaatst. “Deze groep komt via de website van de makelaar in contact en is interessant voor mogelijke verkoopbegeleiding”, aldus David. Tot 20 dagen voor plaatsing op funda is er juist een sterke afname, wat te verklaren valt doordat het verkoopproces al in gang is gezet. Wat ook opvalt is de korte piek van waardechecks van potentiële kopers kort nadat de woning op funda is geplaatst. “Ook deze groep is interessant voor de NVM-makelaar, in de vorm van toekomstige aankoopbegeleiding.”

Het is lastig om binnen één jaar al conclusies te trekken. Echter zien we als voordeel voor de makelaar dat er interessante leads binnenkomen zowel voor verkoop als aankoop. Deze leads worden vervolgens gestructureerd in het Marketing Automation Platform van DatHuis en kunnen gemakkelijk worden omgezet tot klant.

Samen werken brainbay & DatHuis verder aan een steeds beter product om zo NVM-makelaars in staat te stellen nog meer waarde toe te voegen voor hun klanten.

Voor meer informatie bezoek de website van DatHuis.

Deel dit bericht via
Confidental Infomation