‘Geflipte’ woningen leveren bij herverkoop ruim een ton meer op

Geflipte woningen zijn woningen die zijn aangekocht, vervolgens zijn opgeknapt en verbouwd om ze daarna binnen 365 dagen weer met winst te verkopen.

Verder lezen

Geflipte woningen zijn in 2021 gemiddeld voor 111 duizend euro méér verkocht dan het aankoopbedrag, een waardestijging van 36% in minder dan een jaar tijd[1]. Bij het flippen van een woning wordt een woning aangekocht, vervolgens opgeknapt en verbouwd om tenslotte voor een hogere prijs weer verkocht te worden. In de analyse gaat het om woningen die binnen een jaar opnieuw verkocht zijn. Dat blijkt uit onze studie naar herverkochte woningen.

Studie naar herverkopen en geflipte woningen

Uit de analyse op ruim 3,2 miljoen woningtransacties sinds 2001[2] blijkt dat het bij bijna 50 duizend verkochte woningen een herverkoop betreft. Dat is over een periode van 20 jaar circa 1,5% van alle transacties. Deze woningen hebben een verkoopdatum die minder dan 365 dagen na de vorige verkoopdatum (van dezelfde woning) ligt. In 2021 gaat het in deze studie om bijna 2 duizend herverkopen, ofwel 1,5% van de in dat jaar verkochte woningen. Bij 28% van die herverkochte woningen, 560 in totaal, is er sprake geweest van flippen (aankopen, opknappen/verbouwen, verkopen met winst).

Kenmerken van geflipte woningen

Geflipte woningen zijn bij de tweede verkoop gemiddeld 6 meter groter. De kwaliteit van de geflipte woningen van die woningen is logischerwijs sterk toegenomen tussen aankoop en herverkoop. De woningkwaliteitsscore van brainbay, een zo betrouwbaar en objectief mogelijke beoordeling van de kwaliteit van een huis mede op basis van beeldherkenning laat zien dat de score bij aankoop een 1,9 scoort en bij herverkoop een 5,2 (op een schaal van 1 tot 6). Het verschil in transactieprijs tussen de aankoop en verkoop bedraagt ruim 150 duizend euro.

geflipte woningen tabel 1

Flippen van woningen leidt tot 36% waardestijging van de woning

Wanneer gecorrigeerd wordt voor de prijsontwikkeling tussen het aankoop- en verkoopmoment van de woning, dan geeft dit een waardestijging van 36%, ofwel ruim 111 duizend euro. De kosten van de verbouwing kunnen niet worden vastgesteld en zijn buiten beschouwing gelaten bij de waardestijging.

Geflipte woningen tabel 2

Meer details en analyses zijn te vinden in het uitgebreidere brainbay-rapport: Geflipte huizen, een studie naar het herverkopen van woningen. Bezoek ook NVM.nl voor meer informatie.

[1] Hierbij is geen rekening gehouden met de kosten van renovatie of verbouwing. Wel is gecorrigeerd voor de gemiddelde prijsstijging in de markt
[2] Afkomstig uit de database van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs o.g.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail op info@brainbay.nl of per telefoon 030-8504500.

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vastgoedmarkt informatie.


 

Deel dit bericht via
Confidental Infomation