Krapte op de bedrijfsruimtemarkt

De opname bedroeg in het eerste halfjaar van 2023 van bedrijfsruimtes 2 miljoen m². In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dit aantal met ruim 1 miljoen m² (35 procent) afgenomen.

Verder lezen
sectorrapport bedrijfsruimte

Op de bedrijfsruimtemarkt heerst krapte. Ondernemers kunnen vaak niet de gewenste bedrijfsruimte vinden en daarom stijgen de prijzen. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken Bedrijfsruimtemarkt 2023’ dat brainbay in opdracht van NVM-Business heeft opgesteld.

Minder bedrijfsruimte opgenomen, aanbod stabiliseert

In het eerste halfjaar van 2023 bedroeg de opname van bedrijfsruimtes 2 miljoen m². In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dit aantal met ruim 1 miljoen m² (35 procent) afgenomen. De grootste daling doet zich voor bij transacties met oppervlaktes boven 5.000 m². De hoeveelheid aanbod stabiliseert rond 6,8 miljoen m². Wel zijn er verschillen tussen oppervlakteklassen. Het aanbod van grotere oppervlakten boven 10.000 vierkante meter is in een jaar tijd met bijna 600.000 m² afgenomen. Tegelijkertijd stijgt de beschikbaarheid van metrages tot 5.000 m² en dit zorgt ervoor dat het aantal aangeboden bedrijfsruimtes juist stijgt.

afb. 1 bedrijfsruimte

Bron: NVM/brainbay

Panden vinden sneller een gebruiker en tegen hogere prijzen

De signalen uit de markt geven een wisselend beeld. Enerzijds stabiliseert het aanbod en daalt de opname. Anderzijds vinden zowel de huur- als kooptransacties veel sneller plaats. Dit betekent aangeboden bedrijfsruimten sneller gebruikers vinden. Hierdoor zijn de transactielooptijden van transacties voor huurpanden (-21 procent) en kooppanden (-37 procent) sterk verkort. Opmerkelijk is dat kooppanden voor het eerst sneller van gebruiker wisselen dan huurpanden. Zo zijn kopers vaker dan huurders bereid flink te betalen voor beschikbare ruimtes, omdat andere opties simpelweg niet voorhanden zijn. Dat is ook zichtbaar in de koopprijzen (+12 procent), die veel forser zijn gestegen dan de huurprijzen (+4 procent).

bedrijfsruimte afb.2

Bron: NVM/brainbay

Weinig nieuwbouw door gebrek aan grond, energie en hoge kosten

Schaarste wordt niet alleen weerspiegeld in het gebrek aan kwalitatief geschikte panden voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting, maar ook in een tekort aan beschikbare bouwkavels voor nieuwbouwprojecten. Bovendien worden nieuwbouwplannen onrendabel door hoge stichtingskosten (materiaal en loon) en stijgende grondprijzen. Zelfs de mogelijkheid om aangesloten te worden op het stroomnetwerk is onzeker. Daarnaast worden marktpartijen geconfronteerd met hogere rentetarieven en lagere economische activiteit. Kortom, diverse factoren belemmeren op dit moment de dynamiek in de bedrijfsruimtemarkt en dat heeft effect op bedrijven en de algehele economische groei.

Provincies in de spotlights

In het rapport worden ook de ontwikkelingen per provincie afzonderlijk belicht. Over het algemeen zien we dat de trends die landelijk spelen ook terug komen in de provincies. Toch zien we duidelijke verschillen tussen de provincies, maar ook binnen de provincies in de verschillende gemeenten.

afb. 3 bedrijfsruimte

Bron: NVM/brainbay

Heb je vragen of wens je meer informatie neem dan contact op per e-mail op info@brainbay.nl of telefonisch op 030-8504500.

Deel dit bericht via
Confidental Infomation