Meer vraag en dynamiek van actieve kleine gebruikers

De kantorenmarkt in Nederland kijkt terug op een goed 2021. Ten opzichte van 2020 werd 30% meer kantoorruimte in gebruik genomen. Lees hier het gehele artikel.

Verder lezen
Stand van Zaken kantorenmarkt

De Nederlandse kantorenmarkt vertoonde in 2021 aanzienlijk meer activiteit dan in 2020. In een jaar werd ruim 1,2 miljoen m2 kantoorruimte in gebruik genomen. Dat is circa 30% hoger dan in 2020. De hogere dynamiek op de kantorenmarkt is te verklaren door de goed draaiende economie. Juist kleinere bedrijven investeerden in nieuwe kantoorruimte of bestaande huisvesting. Ook namen bedrijven huisvestingsbeslissingen die waren uitgesteld vanwege corona. De gunstige ontwikkelingen aan de vraagzijde hebben bijgedragen aan een daling van het beschikbare aanbod aan kantoorruimte. Dit blijkt uit het sectorrapport Kantorenmarkt 2022, dat brainbay in opdracht van NVM business heeft geschreven. In het rapport beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen op nationaal en provinciaal niveau.

Actieve kleine gebruikers

Aan het begin van 2022 werd 4,87 miljoen m2 kantoorruimte aangeboden, 8% minder dan in 2020. Opvallend is dat de daling vooral zichtbaar was bij de kleinere oppervlakten. Tegelijkertijd is de vraag naar grotere kantoorruimten lager en zagen we dat het aanbod van beschikbare grote metrages toenam. Zo bleek uit onze cijfers dat het volume van aangeboden metrages van 10.000 m2 en meer met 13% steeg.

Kantorenmarkt 2022 aanbodvolume

Bron: brainbay

Grotere kloof

Niet alleen kantoren in de grote steden blijven in trek. In provinciesteden als Maastricht en Arnhem ontstaat krapte en dit leidt tot stijging van de huurprijzen. Veel primaire moderne en duurzame kantoorgebouwen blijven succesvol terwijl verouderde kantoren op onaantrekkelijke locaties steeds moeilijker zijn te verhuren. Dit vergroot de kloof en zorgt ervoor dat er veel aanbod is dat lang beschikbaar is. Inmiddels is 32% van het aanbod in Nederland drie jaar of langer beschikbaar voor een nieuwe gebruiker.

Kantorenmarkt duur van het aanbod

Bron: brainbay

Regionale verschillen

De kantorenmarkt heeft grote regionale verschillen. In het rapport beschrijven we per provincie de ontwikkelingen aan de vraag- een aanbodzijde. Binnen een provincie of stad is ook een uiteenlopend marktbeeld zichtbaar. Zo heeft Flevoland een ruime markt met relatief veel aanbod in verhouding tot de opname. Friesland heeft daarentegen een krappere markt. Zuid-Holland heeft een gezonde balans. Daarbij heeft Rotterdam ondanks de opgeleefde vraag naar kantoren in 2021, nog steeds veel structureel aanbod van 48%.

Kantoremarkt duur van het aanbod fase

Bron: brainbay

Herstel beleggingsvolume

Het beleggingsvolume is in 2021 hersteld. Met een totaal belegd vermogen van 4,64 miljard euro is ruim 600 miljoen euro meer belegd dan in 2020. Het herstel is vooral toe te schrijven aan het aanhoudende lage renteniveau en de ruime beschikbaarheid van kapitaal. Het hogere volume heeft dan ook geleid tot dalende aanvangsrendementen op goede locaties.

Toekomst

Gunstige ontwikkelingen op de kantorenmarkt zijn voor gemeenten en ontwikkelaars niet direct aanleiding tot veel nieuwe marktinitiatieven. Door stijgende bouw- en materiaalkosten in 2021 en onzekerheid over de lange termijneffecten van de pandemie is er terughoudendheid voor nieuwbouwontwikkelingen. Hoe de kantorenmarkt zich in de toekomst ontwikkelt is afhankelijk van een aantal factoren. De hoge energiekosten kunnen positief uitwerken op de vraag naar en een toenemend belang van moderne en duurzame kantoren. De oplopende rente, sterk stijgende bouw- en materiaalkosten, recessie en oorlog in Oekraïne kunnen echter ook voor onzekerheid in de kantorenmarkt zorgen.

Het gehele rapport ‘Stand van Zaken kantorenmarkt 2022’ kunt u hier lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op info@brainbay.nl of per telefoon op 030-8504500.

 

Deel dit bericht via
Confidental Infomation