Nieuwe waarde-index voor de recreatiemarkt

De Brainbay recreatiewoningindex wordt gemaakt op basis van een AVM, het Automated Valuation Model. Lees hier hoe dit exact werkt.

Verder lezen
Dormio Resort Maastricht

Speciaal voor recreatiewoningen heeft brainbay als eerste in Nederland een waarde-index ontwikkeld. De Brainbay recreatiewoningindex laat de waardeontwikkeling door de tijd zien van de voorraad recreatiewoningen in Nederland. Uit de index blijkt dat de waarde van recreatiewoningen vanaf 2015 steeds harder is gestegen. In 2021 lag de index maar liefst 28% boven het niveau van 2020.

De Brainbay recreatiewoningindex wordt gemaakt op basis van een AVM, het Automated Valuation Model. Aan de hand van een aantal woningkenmerken wordt een voorspelling gedaan van de transactieprijs. Het gaat dan om kenmerken als oppervlakte, staat van onderhoud, woningtype, bouwjaar, locatie etc. Alle verkochte recreatiewoningen in de database van de NVM worden hiervoor gebruikt, en het model wordt ieder kwartaal ‘hertraind’. Voor meer informatie over de werking van dit AVM-model, klik dan hier voor het eerder verschenen artikel ‘Brainbay woningwaarde-model’.

Transactiewaarde

De index wordt bepaald door het getrainde model de transactiewaarde te laten voorspellen voor de voorraad recreatiewoningen in Nederland. Voor elk kwartaal vanaf 2004 wordt de transactiewaarde uitgerekend voor de gehele voorraad, alsof deze op dat moment zou worden verkocht. Dat wil zeggen dat het kenmerk ‘wanneer is iets verkocht’ van alle woningen op bijvoorbeeld 1 januari 2004 wordt gezet, en vervolgens wordt de transactieprijs uitgerekend.

Voor alle woningen wordt de voorspelde transactieprijs gedeeld door het aantal vierkante meters van het woonoppervlak van de woning. Voor de nationale index is de mediaan van de prijs per vierkante meter de index-waarde op dat punt in de tijd. Dit wordt gedaan voor alle punten in de tijd, 1 per kwartaal, om zo de volledige index te verkrijgen.

Inzicht recreatiewoningindex door de jaren

Brainbay brengt overigens al jaren de ontwikkelingen op de recreatiemarkt in kaart, en maakt in opdracht van NVM ook dit jaar weer de publicatie “De Nederlandse Markt voor Recreatiewoningen”. Hierin wordt onder andere de transactieprijsontwikkeling van recreatiewoningen in kaart gebracht. De transactieprijsontwikkeling gaat uit van de gemiddelde verkoopprijs van verkochte recreatiewoningen in een specifiek jaar.

Wat hierbij meespeelt is dat er elk jaar andere woningen worden verkocht, en dat er geen rekening wordt gehouden met de verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Zo kunnen er in de ene periode grotere woningen verkocht zijn, of meer vrijstaande woningen, of meer woningen in duurdere regio’s. Het jaar erop kan het andersom zijn, bijvoorbeeld meer kleinere tussenwoningen in goedkope regio’s. De gemiddelde transactieprijs komt dan lager uit, terwijl dat niet per se iets hoeft te zeggen over de waardeverandering. De nieuwe Brainbay recreatiewoningindex corrigeert voor deze verschillen in woning- en locatiekenmerken.

rapport recreatiewoningen 2021

bron: brainbay

De Brainbay recreatiewoningindex is in de periode 2004-2008 gestaag gestegen. Vanaf de crisis in 2008 tot in 2015 is de waarde-index met ruim 20% gedaald. Sinds 2015 stijgt de index weer, en ook steeds sneller. Vooral in 2021 is deze hard omhoog gegaan. De waarde-index ligt nu 87% boven het niveau van 2015, en is in 2021 28% gestegen t.o.v. 2020.

In vergelijking met de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van verkochte recreatiewoningen (+1,2% in vergelijking met vorig jaar) stijgt de index dus veel harder. Het laat zien dat er duidelijk sprake is van een samenstellingseffect. En dat de waarde van recreatiewoningen harder is gestegen dan de ontwikkeling van alleen de gemiddelde verkoopprijzen doet vermoeden.

Voor meer informatie neem dan contact op met brainbay op info@brainbay.nl of per telefoon op 030-8504500.

Deel dit bericht via
Confidental Infomation