Waarom je beter in de Koninginnestraat dan Koningstraat kunt wonen

De locatie is een van de belangrijkste factoren in de waarde van een woning. Maar speelt de straatnaam hierin ook een rol? Zijn woningen in de Willem-Alexanderstraat meer waard dan in de Beatrixlaan? En naar welke prinses zijn de duurste straten vernoemd?

Verder lezen
Onderzoek Koningsdag

Voorkeur voor de koningin

Het lijkt erop dat Nederlanders een voorkeur hebben voor straten vernoemd naar koninginnen. Gemiddeld zijn huizen in straten die beginnen met ‘koninginnen’ zo’n
€ 535.000 waard, terwijl je al voor gemiddeld € 390.000 woont in de Koningstraat of aan het Koningsplein.

Woningwaarde koning of koningin

Het verschil in waarde wordt niet zozeer bepaald door de straatnaam, maar vooral door de locatie. Straten vernoemd naar koninginnen liggen vaak op duurdere plekken. De straten die tijdens de regeerperiodes van Wilhelmina (1890-1948) en Juliana (1948-1980) zijn genoemd naar de koningin, bevinden zich inmiddels op centrale locaties in steden en dorpen. Terwijl veel ‘koning’-straten pas later zijn gebouwd, nadat de geboorte van Willem-Alexander weer perspectief bood op een koning. Deze staan daardoor vaker in relatief goedkopere buitenwijken.

Meer betalen voor Máxima dan Willem-Alexander

Huizen op naar Máxima vernoemde locaties zijn aanzienlijk meer waard (€ 483.000) dan die vernoemd naar Willem-Alexander (€ 426.000). Dit heeft vooral te maken met timing. Straten vernoemd naar Willem-Alexander dateren veelal uit de periode na zijn geboorte, de jaren ’70, terwijl Máxima’s naam pas na haar huwelijk in 2002 op straatnaambordjes verscheen. Nieuwere woningen zijn doorgaans van betere kwaliteit en hebben een beter energielabel. Maar liefst 70% van de Máxima-woningen heeft een energielabel A of hoger, tegenover slechts 20% van de Willem-Alexander-woningen.

Woningwaarde Koninklijk gezin

Amalia-straten: gevarieerd, maar niet de duurste

Als toekomstig troonopvolger wordt Amalia’s naam vaak op straatnaambordjes geplaatst. Ondanks dat de woningen in deze straten op een vergelijkbaar moment zijn gebouwd als woningen in straten vernoemd naar haar zussen, en dus een vergelijkbare kwaliteit en duurzaamheid hebben, zijn de woningen gemiddeld ruim minder waard. € 441.000 ten opzichte van € 501.000 en € 515.500. Dit komt doordat Amalia haar naam op gevarieerde locaties wordt toegekend, terwijl vooral op meer ‘exclusieve’ locaties wordt gekozen voor een vernoeming naar Ariane of Alexia. Slechts 35% van de Amalia-woningen staat in de top 40% duurste buurten van Nederland, terwijl dit bij haar zussen om meer dan de helft van de woningen gaat. Daarnaast zijn bijna een kwart van de woningen in Amalia-straten appartementen, een zeldzaam woningtype in straten vernoemd naar Ariane of Alexia.

Koningsdag onderzoek

Straten vernoemd naar Beatrix hebben de laagste waarde

De koninklijke allure die een straat vaak nodig heeft om vernoemd te worden naar een lid van het Koningshuis, is niet relevant bij de vernoeming naar het staatshoofd. De straten vernoemd naar bijvoorbeeld Willem-Alexander of Wilhelmina vormen een gebalanceerde mix van betaalbare en duurdere woonlocaties. Toch zijn er flinke verschillen in woningwaarden tussen straten vernoemd naar staatshoofden, die te herleiden zijn naar verschillende woningkenmerken.

Woningen in straten vernoemd naar Amalia zijn duurder dan die vernoemd naar haar vader. Net als bij de vergelijking met Maxima, komt dit vooral vanwege verschil in kwaliteit en duurzaamheid door de bouwperiode. Met een gemiddeld bouwjaar in 2011 zijn Amalia’s straten overduidelijk nieuwer en duurder dan die van Willem-Alexander uit circa 1975.

woningwaarde staatshoofd

Tussen Willem-Alexander en Beatrix bestaat een opvallend verschil. Hoewel de gemiddelde waarde van woningen in straten vernoemd naar Willem-Alexander hoger is (€ 426.000 versus € 387.000), zijn de prijzen per vierkante meter hoger in Beatrix-straten. Ook dit hangt samen met de bouwperiode. Ongeveer de helft van de woningen in straten vernoemd naar beide staatshoofden dateert uit de jaren zeventig, een kantelpunt in de woningbouw. In de naoorlogse periode werden vooral kleinere woningen gebouwd, maar vanaf de jaren zeventig werden ze weer groter. Doordat de andere helft van de Willem-Alexander straten hierna zijn gebouwd en de Beatrix-straten juist hiervoor, zijn woningen in straten vernoemd naar Willem-Alexander groter. Gemiddeld 125 m² ten opzichte van 111 m².

De waarde van de woningen in straten vernoemd naar Beatrix, Juliana en Wilhelmina zijn allemaal redelijk met elkaar in lijn. Ook de verdeling naar locaties, woningtypen en woningkwaliteit is redelijk vergelijkbaar.

Koninklijke straatnaam is indicatie voor hogere waarde

Woningen op koninklijk geïnspireerde locaties zijn vaker meer waard, maar dit komt niet door de vorstelijke naam. De belangrijkste factor in de waarde van een woning is de locatie. En op duurdere locaties wordt vaker gekozen voor een koninklijke straatnaam. De straatnaam is dus een indicatie voor een duurdere woonlocatie en niet de reden voor de waarde. Deze woningwaarde wordt, naast de locatie, bepaald door een samenspel tussen de kwaliteit van de woning, het energielabel en eigenschappen als woningtype, woonoppervlakte en buitenruimte.

 

Meer weten? Als er vragen zijn naar aanleiding van dit onderzoek dan kun je contact opnemen met brainbay op support@brainbay.nl of per telefoon op 030-8504500.

Deel dit bericht via
Confidental Infomation