Wie zijn de kopers op de nieuwbouw-woningmarkt?

Brainbay deed naar aanleiding van de kwartaalcijfers Q1 gepresenteerd door de NVM onderzoek naar de kopers van nieuwbouwwoningen.

Verder lezen
kopers nieuwbouwwoningen

We keken onder andere naar wat voor soort huishoudens nu nieuwbouwwoningen kopen en waar deze vandaan komen. We vergeleken dat met de kopers van bestaande koopwoningen. Nieuwbouwwoningen zijn door het hoge kwaliteitsniveau en de duurzaamheidseisen waaraan ze moeten voldoen in het algemeen duurder dan bestaande koopwoningen en trekken daardoor andere soorten kopers. Een korte impressie.

Samenstelling huishouden kopers nieuwbouwwoningen

Het aanbod van nieuwbouwwoningen, die voldoen aan de laatste kwaliteits- en duurzaamheidseisen en mede daardoor ook een hoger prijsniveau hebben, zorgen ervoor dat een nieuwbouwwoning sinds 2013 steeds vaker het domein is van huishoudens met een hogere opleiding en hoger inkomen. De verhoudingen zijn wel flink veranderd door de jaren heen.

Inkomen & opleidingsniveau

De leeftijd lijkt weinig invloed te hebben op het kopen van bestaande bouw en/of nieuwbouwwoning. We zien in de samenstelling van huishoudens (alleenstaand, gezin en/of samenwonend), dat het gezin vaker een nieuwbouwwoning koopt.

Samenstelling huishoudens

Ook nieuwbouwkopers verhuizen steeds verder weg van oude woning

Kopers van een nieuwbouwwoning verhuizen gemiddeld over een kleinere afstand (14,1 km) dan kopers van een bestaande bouw woning (16,3 km).  Overigens, kijken we naar de mediaan, dus de middelste waarneming in een oplopende reeks dan is de verhuisafstand slechts 3,9 km bij bestaande bouw en 3,2 km bij nieuwbouw. Ofwel, dat betekent dat ongeveer de helft van alle nieuwbouwkopers verhuist binnen 3 km van de oude woning. 10% van de nieuwbouwkopers verhuist verder dan 30 km. De gemiddelde verhuisafstand is de afgelopen jaren 8 jaar met ruim 60% toegenomen.

Verhuisafstand

Nieuwbouwhuis kopen moeilijker

Uit het onderzoek komt naar voren dat nieuwbouw voor bepaalde doelgroepen steeds moeilijker wordt. Jongeren, starters, alleenstaanden, huurders, thuiswonenden en lagere inkomensgroepen: voor al deze groepen geldt dat het in de afgelopen jaren moeilijker is geworden om een nieuwbouwhuis te kopen. Dat komt omdat nieuwbouwwoningen aan steeds meer kwaliteits- en duurzaamheidseisen moeten voldoen en daarom ook steeds duurder worden. Maar het is ook de vraag of altijd wel de juiste nieuwbouwwoningen voor de juiste doelgroep gebouwd worden.

Klik hier voor de laatste marktinformatie gepresenteerd door de NVM in coproductie met brainbay.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en onze producten? Volg ons dan op LinkedIn:


 

Deel dit bericht via
Confidental Infomation