Winkelmarkt zakt verder weg, prijzen kantoren en bedrijfsruimten blijven stijgen

In de eerste helft van 2019 zijn de prijzen van kantoren en bedrijfsruimten gestegen met respectievelijk ruim 13 en 5 procentpunt ten opzichte van 2018. De prijzen van winkelruimten zijn flink gedaald, bijna 7 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt de prijsindex voor commercieel vastgoed, deze prijsindex is geconstrueerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van cijfers van brainbay, Strabo en StiVAD.

Verder lezen
Koopprijzen kantoren en bedrijfsruimten blijven stijgen

Prijsindex voor commercieel vastgoed

De koopprijzen van kantoren en bedrijfsruimten blijven stijgen. In de eerste helft van 2019 zijn ze ten opzichte van het jaar 2018 gestegen met ruim 13 procentpunt (kantoren) en ruim 5 procentpunt (bedrijfsruimten). Met name de prijsgroei van kantoren valt op. De prijs van winkelruimte neemt flink af met bijna 7 procentpunt ten opzichte van 2018. Het niveau op 1 juli 2019 ligt ruim 50 procentpunt lager dan het topjaar (2009). Dit is in lijn met eerdere berichten over toenemende leegstand van winkelvastgoed, daling van het aantal winkelbeleggingstransacties en afschrijvingen op winkelportefeuilles. De trend in koopprijzen van winkelruimten varieert wel duidelijk tussen de Randstad en de rest van Nederland. In de Randstad stegen de prijzen wel in de afgelopen drie jaar. Terwijl de koopprijs van winkelruimten buiten de Randstad al min of meer afnemen sinds de pre-crisispiek in 2007.

Vergelijking met koopwoningen

De prijzen van koopwoningen zijn toegevoegd als referentie. Opvallend is dat sinds de crisisjaren het gat tussen de prijs van koopwoningen en de prijzen van kantoren en bedrijfsruimten sterk gegroeid is. In het geval van de koopwoningmarkt is de vraag – ondanks het mindere economische tij en een periode van prijsdaling – altijd blijven bestaan. Terwijl in het geval van commercieel vastgoed de crisis duidelijk maakte dat de onderliggende koopkrachtige vraag minder groot was dan verondersteld. Het verschil in spanning tussen beide typen markten vertaalt zich in een divergerende prijsontwikkeling.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en onze producten? Volg ons dan op LinkedIn:

Deel dit bericht via
Confidental Infomation