Woningen met groenste energielabels zijn het meeste waard

Brainbay deed onderzoek naar het effect van energielabels op de woningmarkt, dit in samenwerking met de NVM als onderdeel van de marktcijfers 1e kwartaal 2024.

Verder lezen
energielabel

Een woning met een (zeer) groen energielabel is tienduizenden euro’s meer waard dan wanneer deze woning een minder groen label zou hebben. De gemiddelde Nederlandse woning is met label A maar liefst 69 duizend euro meer waard dan met label G. Het verschil in waarde tussen de verschillende labels is de afgelopen periode ook steeds groter geworden. Woningen met label B of hoger zijn inmiddels al weer meer waard dan op het toppunt van de markt in april 2022. Woningen met een label D of lager blijven daar nog flink bij achter. Dat blijkt uit onderzoek naar het effect van energielabels op de woningmarkt, dat brainbay in samenwerking met NVM heeft gepubliceerd.

Tienduizenden euro’s meer voor groen label

Een woning met een (zeer) groen energielabel kent gemiddeld een hogere waarde dan wanneer deze zelfde woning een minder groen label zou hebben. Het verschil tussen de waarde van een woning met een label A versus label G bedraagt in het 1e kwartaal van 2024 610 euro per vierkante meter.

Een woning met een energielabel A kent een gemiddelde vierkante meterprijs van 3.850 euro. Wanneer deze woning een label G zou hebben komt de gemiddelde vierkante meterprijs op 3.240 euro uit. Rekening houdend met een woonoppervlakte van 113 meter (oppervlakte gemiddelde woning in Nederland) bedraagt het omgerekende verschil in woningwaarde 69 duizend euro.

energielabel

Bron: brainbay

Waarde duurzame huizen weer boven toppunt

We zien niet alleen dat woningen met een groener label meer waard zijn, maar ook dat de woningwaarde de afgelopen jaren harder is gestegen. Onderstaande index laat de ontwikkeling van de woningwaarde zien in de periode 2021 tot begin 2024. Stijging van de prijzen tot begin 2022, daarna een daling onder invloed van inflatie, oplopende rente en verslechtering van de economie. In de loop van 2023 is het vertrouwen in de markt weer terug, is de rente gestabiliseerd en zijn de prijzen weer gestegen.

Vergeleken met het toppunt van de markt (in april 2022) woningen met label B of hoger inmiddels weer meer waard. Label C-woningen zijn weer terug op hetzelfde niveau als toen. Woningen met een label D of lager zijn nog steeds minder waard dan in april 2022.

Verder valt op dat aan het begin van de index in 2021 de verschillen tussen de labels niet erg groot zijn, ruim 200 euro per m2 tussen label G en label hoger dan A. In 2022 en daarna lopen de verschillen echter snel op. De verklaring hiervoor is dat vanaf eind 2021 en in 2022 de gasprijzen (en daarmee de energielasten) zeer hard zijn gestegen. De bewustwording onder consumenten over de duurzaamheid van de woning is in deze periode snel groter geworden. Woningen met een groen label worden daarmee steeds interessanter voor woningkopers, en dat is terug te zien in de index.

ontwikkeling woningwaarde

Bron: brainbay

Werking model

Het Brainbay woningwaardemodel stelt ons in staat om puur het effect van het energielabel van een woning te meten, onafhankelijk van andere woningkenmerken zoals locatie, bouwjaar of kwaliteit van de afwerking. Met dit model is voor 240 duizend Nederlandse koopwoningen de waarde voorspeld, maar dan voor elk mogelijk energielabel. Op deze wijze zijn alle andere woningkenmerken constant gehouden en is de invloed van het energielabel op de waarde geïsoleerd. Meer informatie over het woningwaardemodel van brainbay: Modelwaarde – brainbay

Groene woningen verkopen sneller en worden vaker overboden

In de verkooptijd van woningen zien we veel verschil tussen de labelklassen. Het verkopen van woningen met een label A tot C duurt gemiddeld ongeveer vier weken. Wanneer een woning een minder groen label heeft, loopt de verkooptijd snel op. De verkoop van woningen met een label E, F of G duurt 1 tot wel 3 weken langer.

Ook voor het aandeel woningen dat boven de vraagprijs wordt verkocht, geldt dat groene woningen beter scoren dan minder groene woningen. Woningen met een label B kennen het grootste aandeel woningen waarop wordt overboden, 60% van alle verkopen. Bij woningen met label E, F, of G ligt dit aandeel onder de vijftig procent. Toch wordt ook bij label G- woningen nog bij 4 op de 10 transacties meer betaald dan werd gevraagd.

vraagprijs

Bron: brainbay

Woningen veel meer waard na verduurzaming

Goed nieuws voor alle woningeigenaren die van plan zijn hun woning te verduurzamen of dat onlangs hebben gedaan. Het effect van een verbeterd energielabel op de waarde van de woning is erg groot. De matrix hieronder laat voor alle labelsprongen zien wat de gemiddelde waardestijging is.

De waardevermeerdering is met 11,3% het grootst bij de stap van label G naar label C. De verkoopprijs van een woning met label G in Nederland bedroeg in het 1e kwartaal van 2024 gemiddeld 366 duizend euro. Het gaat dan om een waardestijging van ruim 40 duizend euro.

Een woningeigenaar bespaart na verduurzaming van de woning dus niet alleen op de energiekosten, maar de woning wordt ook daadwerkelijk meer waard. Uiteraard zijn er ook flinke kosten verbonden aan het verbeteren van de woning van label G naar C. Deze kosten zijn hierin nog niet meegenomen.

waardestijging

Bron: brainbay

Nog geen prijsstijging door nieuwe leennormen

We zien nog geen duidelijke effecten van de per 1 januari 2024 veranderde leennormen. Huishoudens krijgen meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning. Hoe beter het energielabel, hoe meer er geleend mag worden. Dit bedrag kan oplopen tot wel 50 duizend euro. Dit heeft echter nog niet geleid tot uitgestelde aan- of verkopen van woningen. Ook zien we nog geen grote prijseffecten. Zeer energiezuinige woningen met een zeer groen label zijn niet harder in waarde gestegen dan andere woningen. Wel zien we kansen voor nieuwbouwkopers, het aantal nieuwbouwverkopen is flink toegenomen.

Duurzaamheidswaarde-API voor experts in verduurzaming

De Duurzaamheidswaarde-API van brainbay maakt direct inzichtelijk met hoeveel procent een woning in waarde stijgt na verduurzamen. Het helpt hiermee partijen om hun klanten te activeren in verduurzaming en laat op woningniveau zien of verduurzaming een slimme investering is. Meer informatie, check: Duurzaamheidswaarde-API – brainbay

Voorbeeld uitwerking Duurzaamheidswaarde-API in de aankooptool van NVM-makelaars:

uitwerking duurzaamheidswaarde-API

Andere opvallende conclusies uit het rapport

  • De waardestijging na verduurzaming is het grootst bij oudere en/of vrijstaande woningen in de minst krappe woningmarktregio’s
  • Het thema duurzaamheid is onder woningzoekers iets minder belangrijk geworden. Isolatie en zonnepanelen zijn de populairste maatregelen
  • Energiezuinige woningen worden het vaakst gekocht door ouderen en doorstromers
  • Huishoudens die vanuit een duurzaam huis verhuizen, kiezen vaak opnieuw voor een (zeer) duurzaam huis. Bewoners van label A-woningen zijn het meest honkvast.
  • De verwachting is dat in de loop van het jaar de verschillen tussen woningen met verschillende labels verder gaan toenemen

Dit rapport is een onderdeel van de door de NVM gepresenteerde cijfers 1e kwartaal 2024. Ontdek hier meer marktinformatie.

Voor meer informatie neem dan contact op met brainbay per e-mail op info@brainbay.nl of per telefoon op 030-8504500.

Deel dit bericht via
Confidental Infomation