Woningprijzen overtreffen toppunt uit 2022

De gemiddelde waarde van koopwoningen in Nederland is hoger dan ooit. De stijging van de woningwaarde komt door de krapte op de markt, gewenning aan de huidige rente en de verbeterde betaalbaarheid door de gestegen lonen.

Verder lezen
Applicatie Prijsontwikkeling

De Brainbay Woningwaarde-index komt in het 1e kwartaal van 2024 boven het toppunt van de markt medio 2022 uit. De gemiddelde waarde van koopwoningen in Nederland is daarmee hoger dan ooit. Eind 2022 en begin 2023 daalde de waarde, maar inmiddels is deze daling geheel teniet gedaan. De stijging van de woningwaarde komt door de krapte op de markt, gewenning aan de huidige rente en de verbeterde betaalbaarheid door de gestegen lonen.

De index laat voor het vierde kwartaal op rij een stijging zien. Ten opzichte van een kwartaal eerder ligt de gemiddelde woningwaarde nu 2,1% hoger. Op jaarbasis komt de stijging uit op 6,2%.

Woningwaarde-index april 2024

De Brainbay Woningwaarde-index laat de waardeontwikkeling door de tijd zien van de koopwoningvoorraad in Nederland. De index is gebaseerd op de totale koopwoningvoorraad van Nederland, is zeer actueel, maakt gebruik van door NVM-taxateurs toegepaste AVM-technologie, en is voor veel subselecties (vaak tot op wijkniveau) betrouwbaar.

Alle woningtypen boven toppunt, behalve vrijstaand

Voor alle woningtypen geldt dat de waarde ervan inmiddels hoger ligt dan het vorige toppunt van de markt medio 2022. Behalve voor vrijstaande woningen, dit type blijft iets achter bij de rest. Dat is ook terug te zien in de kwartaalontwikkeling van de woningwaarde-index. Deze komt voor alle typen op een stijging uit van tussen de 2,3% en 2,5%. De stijging is bij vrijstaande woningen met 1,3% veel lager.

Waardeontwikkeling woningtype

Bron: brainbay

Woningen met energielabel B en hoger presteren het best

We zien niet alleen verschillen in waardeontwikkeling naar woningtype, maar ook naar energielabel. In een onlangs uitgevoerd onderzoek is te zien dat woningen met een energielabel B of hoger inmiddels meer waard zijn vergeleken met het toppunt van de markt. Label C-woningen zijn weer terug op hetzelfde niveau als toen. Woningen met een label D of lager zijn nog steeds minder waard dan medio 2022. Zie hier het onderzoek naar het effect van energielabels op de woningmarkt.

Woningen in Den Haag meer waard dan ooit

Binnen de vier grote steden komt alleen de woningwaarde-index voor de gemeente Den Haag hoger uit dan het vorige toppunt. Voor de woningwaarde in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht geldt dit nog niet. Verder valt op dat de index in de gemeente Utrecht de grootste daling liet zien. Het herstel gaat hier echter ook het snelst, de kwartaalstijging van de index komt uit op 3,0%. In de gemeente Rotterdam was de ontwikkeling precies omgekeerd. De daling viel erg mee, maar de index stijgt ook minder hard (dit kwartaal met 1,6%).

Woningwaarde-index G4

Bron: brainbay

Brainbay woningwaarde-index loopt voor op PBK

De Brainbay Woningwaarde-index loopt een kwartaal voor op de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De reden hiervoor is dat bij het Kadaster een woning wordt geregistreerd op het moment dat de woning van eigenaar wisselt, ofwel de transportdatum. Bij de NVM wordt een transactie geregistreerd op het moment van het tekenen van de koopovereenkomst. Tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de transportdatum zit gemiddeld een periode van 3 tot 4 maanden.

In onderstaande grafiek is dit verschil goed te zien. Beide indexen (2020=100) laten dezelfde trend zien, waarbij zowel het hoogtepunt van de index als het dal erna bij de Brainbay index een kwartaal eerder genoteerd wordt. Verder valt op dat de index van brainbay zoals eerder gezegd inmiddels boven het vorige toppunt in 2022 uitkomt, terwijl de index van CBS/Kadaster daar nog iets onder ligt.

Woningwaarde-index vs PBK

Bron: brainbay en CBS/Kadaster

Meer informatie

De achterliggende gegevens ontvangen én automatisch op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen van de Brainbay woningwaarde-index? Meldt u dan aan en ontvang ieder kwartaal de laatste update in de mail. Aanmelden kan via business@brainbay.nl. Check voor meer informatie ook de website: Brainbay Woningwaarde-index  

Deel dit bericht via
Confidental Infomation